การก่อสร้าง 5 ประเภทคืออะไร สาระน่ารู้จากบริษัทรับก่อสร้าง

0 Comments

รับก่อสร้าง

ประเภทอาคารทั่วไป การก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างมักจะแบ่งออกเป็นประเภทพื้นฐานหนึ่งในห้าประเภทตามประเภทการก่อสร้าง โดยบริษัทรับก่อสร้างจะมาให้ความรู้ดังนี้ 

การก่อสร้างเพื่อความทนไฟ 5 ประเภท 

ประเภทที่ 1 – โครงสร้างทนไฟ 

ส่วนประกอบโครงสร้างสำหรับการก่อสร้างประเภทนี้เป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ บริษัทรับก่อสร้างมักจะเป็นเหล็กหรือคอนกรีต ซึ่งมีคุณสมบัติทนไฟที่รับรองประสิทธิภาพในการป้องกันอัคคีภัยจากผลกระทบจากไฟไหม้ 

ประเภทที่ 2โครงสร้างที่ไม่ติดไฟ 

การรับก่อสร้างประเภทนี้ทนไฟ มีการป้องกันอัคคีภัยขององค์ประกอบโครงสร้างอยู่ในระดับที่น้อยกว่าที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างประเภทที่ 1 ในอาคารประเภทนี้องค์ประกอบโครงสร้างมักจะทำจากเหล็ก สลัก หมุดย้ำ หรือเชื่อมเข้าด้วยกัน การก่อสร้างประเภทนี้มีความอ่อนไหวต่อการขยายตัว การบิดเบี้ยวหรือการคลายตัวของเหล็ก ส่งผลให้เกิดการพังทลายในช่วงที่เกิดไฟไหม้  

ประเภทที่ 3แบบก่อสร้างทั่วไป 

องค์ประกอบโครงสร้างภายในทั้งหมดหรือบางส่วนอาจติดไฟได้ในรูปแบบการรับก่อสร้างนี้ ควรสร้างผนังภายนอกของวัสดุที่ไม่ติดไฟ หมวดหมู่นี้มักจะแบ่งออกเป็นประเภทย่อยที่มีการป้องกันและไม่มีการป้องกัน ตัวอาคารจะมีผนังก่ออิฐด้านนอกและส่วนประกอบที่เป็นไม้และโครงสร้างภายในที่ติดไฟได้ ตัวอาคารโดยทั่วไปจะไม่เกินหกชั้นและส่วนใหญ่มักจะมีความสูงสองหรือสามชั้น แผ่นรองรับพื้นและหลังคามักจะเป็นไม้ แต่อาจพบวัสดุอื่น ๆ เช่น ตงเหล็กเส้น  

ประเภทที่ 4การก่อสร้างด้วยไม้หนัก 

การรับก่อสร้างประเภทนี้ไม่มีการป้องกันไฟ ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดขนาดใหญ่เป็นส่วนประกอบโครงสร้างไม้หนัก เช่น เสา เสา โค้ง พื้นและหลังคา 

ประเภทที่ 5 โครงสร้างไม้ 

ส่วนประกอบโครงสร้างของโครงสร้างนี้ทำจากไม้ทั้งหมด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นวัสดุที่เป็นไม้ โครงสร้างมีโครงไม้ที่มีขนาดพอเหมาะ และปิดข้างด้วยวัสดุปิดน้ำหนักเบา เช่น แผ่นไม้หรือไม้อัดที่หุ้มด้วยอะลูมิเนียมหรือผนังพีวีซี การก่อสร้างประเภทนี้มักใช้สำหรับยุ้งฉาง เพิง และอาคารเก็บของอื่น ๆ การก่อสร้างสมัยใหม่ใช้ส่วนประกอบและระบบโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนประกอบทางวิศวกรรมที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของวัสดุใหม่ การออกแบบ และการรวมโครงสร้างและสถาปัตยกรรม จึงวางใจด้านความปลอดภัยได้เปราะหนึ่ง  

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการก่อสร้างใด ๆ ควรแน่ใจว่าคุณได้ปรึกษาบริษัทรับก่อสร้างอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ที่บริษัทเหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณออกแบบสถานที่ที่ปลอดภัยในการใช้งานในงบประมาณที่คุณกำหนด ดังนั้นอย่ากลัวที่จะขอคำปรึกษาและใบเสนอราคา เพราะทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสไลต์และข้อจำกัดของคุณได้อย่างแน่นอน