เครื่องตรวจคุณภาพน้ำ มีแบบไหนบ้างได้รับความนิยม

0 Comments

ตรวจ คุณภาพ น้ำ

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า น้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคเป็นน้ำที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อสุขภาพ บางครั้งการสังเกตด้วยตาเปล่าอาจยังไม่เพียงพอ น้ำอาจไม่ได้มาตรฐานและเราอาจมองไม่เห็นปัญหาได้ด้วยตาเปล่า ปัจจุบันมีการผลิตและจำหน่ายเครื่องตรวจคุณภาพน้ำ เป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัยและสำคัญมากๆ เครื่องมือขนาดพกพาสามารถใช้นอกสถานที่ ใช้ ณ แหล่งน้ำหรือนำไปใช้งานในห้องปฏิบัติการได้ เครื่องตรวจคุณภาพน้ำหรือเครื่องมือวิเคราะห์น้ำมีแบบไหนที่ได้รับความนิยมบ้างไปดูกันเลย

  • เครื่องวัดความบริสุทธิ์ของน้ำ

เครื่องวัดความบริสุทธิ์ของน้ำ หรือ Pure Water Tester เครื่องตรวจคุณภาพน้ำ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ตรวจคุณภาพน้ำในตู้ปลา บ่อวางไข่ปลา โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ใช้ตรวจเช็คสภาพเครื่องกรองน้ำ

  • เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง

เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง หรือของเหลว เรียกว่า PH Meter ใช้สำหรับการตรวจคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม สระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงปลา ใช้ตรวจคุณภาพน้ำความเป็นกรด-ด่าง ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ฯลฯ

  • เครื่องวัดค่า Conductivity / TDS เป็นเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าปริมาณของแข็งทั้งหมดหรือของเหลวที่ละลายเจือปนในน้ำ ใช้สำหรับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเคมี ฯลฯ
  • เครื่องวัดค่าคลอรีน

เครื่องวัดค่าคลอรีน หรือ Chlorine Meter เราอาจได้ยินชื่อของสารคลอรีนกันบ่อย โดยเป็นเครื่องตรวจคุณภาพน้ำ ที่สามารถวัดได้สองแบบ คือ Free Chlorine สำหรับวัดค่าน้ำในสระว่ายน้ำ/น้ำประปา และ Total Chlorine ใช้สำหรับวัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

  • เครื่องวัดออกซิเจน

เครื่องวัดออกซิเจน หรือ Oxygen Meter เป็นเครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในน้ำ ซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบัน ถูกใช้ในโงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

การตรวจคุณภาพน้ำแบบละเอียด บางครั้งต้องเก็บตัวอย่างนำไปตรวจในห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการตรวจคุณภาพน้ำมากมาย เลือกบริษัทที่เชื่อถือได้ มีห้องแลปหรือห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO/IEC 17025 : 2005 ผู้ให้บริการตรวจคุณภาพน้ำ รับวิเคราะห์สารอันตราย วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย นอกจากห้องแลปหรือห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานแล้ว เครื่องมือเครื่องตรวจคุณภาพน้ำจะต้องมีความทันสมัยสามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ

ทั้งหมดนี้คือเครื่องมือตรวจคุณภาพน้ำ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน หากคุณต้องการสั่งซื้อเครื่องตรวจคุณภาพน้ำ เลือกเครื่องมือที่ทันสมัย ตอบโจทย์หรือเหมาะสมกับการใช้งาน แต่ถ้าคุณกำลังวางแผนจะใช้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เลือกผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เครื่องมือทันสมัย ได้มาตรฐาน บริการครบวงจร เพราะการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยการห้ามปนเปื้อนของสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ และชิ้นส่วนยานยนต์