เครื่องปรับความชื้น ความสำคัญและเทคนิคการเลือก

0 Comments

เครื่อง ปรับ ความชื้น

เครื่องปรับความชื้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ซึ่งมีหน้าที่ในการวัดและควบคุมความชื้นสภาพแวดล้อมบริเวณรอบq ปัจจุบันนิยมติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากอุณหภูมิรวมถึงความชื้นนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารและยา โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงภาคการเกษตร การทำฟาร์มเพาะเห็ด ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ 

ความชื้น นอกจากจะส่งผลเสียต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลผลิตทางภาคการเกษตรแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยเช่นเดียวกัน เลือกเครื่องปรับความชื้นหรือเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างไร เทคนิคการเลือกต้องเลือกให้เหมาะสมต่อการใช้งาน โดยให้คำนึงถึงปัจจัยดังนี้

ระบบการทำงานของเครื่อง

เลือกเครื่องปรับความชื้นหรือเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ดูจากระบบการทำงาน ซึ่งแต่ละเครื่องมีระบบการทำงานไม่เหมือนกัน บางเครื่องควบคุมความร้อนได้ บางเครื่องควบคุมความเย็นได้แต่บางเครื่องก็สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ทั้งความร้อนและความเย็น ก่อนตัดสินใจซื้อควรใส่ใจตรงจุดนี้เลือกให้เหมาะสมตามความต้องการใช้งาน

ขนาดของตัวเครื่อง

เครื่องปรับความชื้น มีให้เลือกหลายขนาด หลายรุ่น ปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ ซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อจะมีขนาดที่ไม่เหมือนกันหรือขาดที่แตกต่างกันออกไป ยิ่งเครื่องที่มีขนาดใหญ่ก็จะสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมาะที่จะติดตั้งในห้องที่มีขนาดใหญ่หรือพื้นที่กว้างขวางเช่นเดียวกัน

ระบบ output

เครื่องปรับความชื้นจะมีระบบ output ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเครื่องบางตัว อาจมีการติดตั้งเครื่องปรับหรือตัวควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเสริมเข้ามา เพื่อให้สามารถขับกระแสไฟฟ้าใหญ่และช่วยให้เครื่องฮิตเตอร์ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบ input

ระบบ input  ของเครื่องปรับความชื้นหรือเครื่องควบคุมความชื้นนั้นหมายถึงเซ็นเซอร์ที่วัดค่าอุณหภูมิของเครื่องแล้วส่งกลับไปยังส่วนควบคุมอุณหภูมิอีกครั้ง โดยเครื่องควบคุมอุณหภูมิแต่ละเครื่องมีความแม่นยำในการวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิไม่เท่ากัน ยิ่งถ้าโรงงานอุตสาหกรรมของคุณต้องการความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิสูงมากเท่าไหร่ก็ต้องเลือกเครื่องที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้แม่นยำมากตามไปด้วย

สำหรับคนที่กำลังมองหาเครื่องปรับความชื้นหรือเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นขอแนะนำ แบรนด์ ORION มีตั้งแต่เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้คุณเลือกเครื่องที่มีคุณภาพได้มาตรฐานผลิตจากโครงสร้างแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวนานควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำนิยมใช้ติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม 

ทั้งหมดนี้เชื่อว่าจะทำให้ทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครื่องปรับความชื้นหรือเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเทคนิคการเลือกเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วย หากคุณต้องการติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรมก็อย่าลืมศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้ดีเลือกเครื่องที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน เพื่อที่คุณสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ