เหตุผลที่ควรใช้ป้ายทางหนีไฟ เหมาะกับใคร ประโยชน์มีอะไรบ้าง

0 Comments

ป้ายทางหนีไฟ

ป้ายทางหนีไฟหรือป้ายทางออกฉุกเฉิน คือ ป้ายที่มีการใช้สัญลักษณ์หรือข้อความเพื่อบอกทางออกหรือบอกเส้นทางว่าจะออกจากอาคารได้อย่างไรเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ ทำให้เกิดความปลอดภัยลดการสูญเสีย ป้ายทางหนีไฟมีแสงสว่างในตัว พื้นหลังของป้ายเป็นสีเขียวสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย แม้อยู่ในระยะไกลก็ตาม การเลือกป้ายทางหนีไฟและการติดตั้งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย

เหตุผลที่ควรใช้ป้ายทางหนีไฟหรือป้ายทางออกฉุกเฉิน

  • เพื่อให้อาคารได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
  • สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติหรือผู้ใช้อาคาร
  • ป้ายทางหนีไฟหรือป้ายทางออกฉุกเฉินช่วยให้ผู้ใช้อาคารเกิดความปลอดภัย
  • เพิ่มความชัดเจนในการหนีไฟ ลดการสูญเสียลงได้ ทำให้การอพยพเคลื่อนย้ายรวดเร็ว

ป้ายทางหนีไฟเหมาะกับใคร

ป้ายทางหนีไฟเหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงแรม คอนโด สำนักงาน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบกิจการต่างๆ ซึ่งป้ายทางหนีไฟอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายอาคารฝ่ายสถานที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายป้องกันความสูญเสียหรือฝ่ายอัคคีภัย 

ทางหนีไฟ ถือเป็นข้อบังคับด้านกฎหมายโดยให้อาคารออกแบบทางหนีไฟ ระบบหนีไฟ ประกอบด้วยเส้นทางการหนีไฟ ตัวทางหนีไฟ และป้ายทางหนีไฟหรือป้ายทางออกฉุกเฉิน ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะต้องออกแบบให้เหมาะสม ถูกต้องมากที่สุด เส้นทางการหนีไฟจะต้องออกแบบมาให้สามารถอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนออกจากตัวอาคารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากที่สุด

การติดตั้งป้ายทางหนีไฟ อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วตอนต้นว่าต้องติดตั้งให้เหมาะสมถูกต้องตามข้อบังคับทางด้านกฎหมาย เช่น ติดตั้งทางหนีไฟเหนือประตูทางออกฉุกเฉินและต้องสามารถมองเหตุได้จากทุกทิศทาง สัญลักษณ์ป้ายทางหนีไฟเป็นรูปคนวิ่งและจะต้องมีทั้งข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน ควรมีการติดตั้งป้ายทางหนีไฟเหนือประตูทางออกห้องที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 50 คนขึ้นไป เป็นต้น

สำหรับมาตรฐานของป้ายทางหนีไฟก็ต้องให้ความสำคัญเลือกซื้อป้ายทางหนีไฟที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล เช่น ป้ายทางหนีไฟที่มีแสงส่องสว่างจากด้านในหรือด้านนอกของป้ายตลอดเวลา แสงสว่างจากภายนอกต้องมีค่าความสว่างอย่างน้อย 54 ลักซ์ขึ้นไป แหล่งให้แสงสว่างจะต้องแยกออกจากวงจรหลักเพราะถ้าไฟฟ้าวงจรหลักดับ ป้ายทางหนีไฟจะยังคงให้แสงสว่างเพื่อนำทางผู้ใช้อาคารออกมาจากภายในอาคารได้เสมอ

ทั้งหมดนี้คือสาระน่ารู้เกี่ยวกับป้ายทางหนีไฟที่เราเอามาฝาก ป้ายทางหนีไฟ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ทำไมต้องติดตั้งป้ายทางหนีไฟ เลือกป้ายทางหนีไฟแบบไหน ข้อแนะนำในการติดตั้งแบบคร่าวๆ เป็นอย่างไร หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนเป็นอย่างมาก