ไมโครโฟน คืออะไร เลือกใช้กับงานแบบไหนดี

0 Comments

ไมโครโฟน

ในปัจจุบันสังคมของเราชื่นชอบและรักสนุกเกี่ยวกับงานเลี้ยงงานสังสรรค์ รวมไปถึงการร้องรำทำเพลง และยังมีกลุ่มอาชีพอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบเสียงในการสร้างงานคุณภาพเช่น งานเครื่องเสียง นักร้อง หรือการทำ Talk Show  การบรรยาย และการจัดประชุมสัมนาต่างก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบเสียง โดยเฉพาะในกลุ่มของนักร้องนักแสดง ที่ต้องการให้เสียงออกมาดี จึงต้องจำเป็นต้องมีไมโครโฟนที่ใช้ในการรับ-ส่ง เสียงต้องดีด้วยเช่นกัน

ไมโครโฟน คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรับเสียงแล้วมีการแปลงสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการประมวลผลในเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์ผสมตกแต่งเสียงอื่นๆ ไมโครโฟนจะประกอบด้วยขดลวดและแม่เหล็กเป็นแกนหลัก เมื่อมีเสียงเกิดการกระทบตัวรับในไมโครโฟน จะทำให้ขดลวดเกิดการสั่นสะเทือนตัดกับสนามแม่เหล็ก จึงทำให้เกิดสัญญาณทางไฟฟ้า ทำให้ไมโครโฟนมีเสียงขึ้นมาซึ่งจะแตกต่างกันกับเสียงที่เกิดขึ้นกับลำโพง โดยทั่วไปไมโครโฟนนิยมใช้ในการรับเสียงทั้งเสียงพูดและเสียงร้องเพลง

ชนิดของไมโครโฟน แบ่งตามหลักการทางการไฟฟ้าได้เป็น 2 ประเภทได้แก่

 1 ชนิดแบบไดนามิก มีการทำงานโดยอาศัยการสั่นสะเทือนของตัวขดลวด ที่อยู่รอบๆแกนของแม่เหล็ก ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า โดยอาศัยหลัก การเหนี่ยวนำไฟฟ้าจึงทำให้เกิดเสียงขึ้นมา และมีคุณสมบัติรับเสียงที่เกิดการกระแทกได้เป็นอย่างดีจึงเป็นที่นิยมนำไปใช้ในการรับเสียง ที่มีการกระแทกหนัก เช่น กลอง กีต้าร์เบส เพราะสามารถลดเสียงดังรบกวนภายนอกได้ดี และไมค์แบบไดนามิก ยังเหมาะสมกับงานที่เป็นกลางแจ้ง งานคอนเสิร์ต รวมไปถึงงานที่อยู่ภายนอกสตูดิโออีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับเครื่องขยายเสียงได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ได้เสียงที่ออกมาสมบูรณ์และมีคุณภาพมากขึ้น 

2 ไมโครโฟนชนิดแบบคอนเดนเซอร์ มีการทำงานโดยอาศัยการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าโดยตรง แล้วไหลไปยังตัวของไมโครโฟน  ซึ่งจะมีแผ่นโลหะบางๆ คอยตรวจจับการสั่นสะเทือนของเสียงที่มากระทบ อาจเป็นเสียงที่เกิดจาก การเคาะ เสียงหายใจ หรือการเดินเบาๆ เข้ามากระทบกับแผ่นโลหะรับเสียง จึงทำให้มีการสร้างคลื่นสัญญาณเสียงทันที ไมค์คอนเดนเซอร์จึงได้รับความนิยมสำหรับนำไปบันทึกเสียงที่เครื่องเสียง เช่นการบันทึกเสียงระบบ ASMR จะได้เสียงที่สมจริง สามารถรับได้ทั้งเสียงการกลืน เสียงการเคี้ยว เสียงการเดิน รวมไปถึงเสียงหายใจที่เบาๆ ไมค์คอนเดนเซอร์ก็สามารถรับเสียงได้อย่างชัดเจนและสมจริง  ไมค์คอนเดนเซอร์ จึงเหมาะกับงานที่ใช้ในการจัดเก็บเสียงรอบด้านหรือ Sound effect เช่น การจูนระบบเสียง การปรับแต่งเสียง งานอัดเสียง เป็นต้น

ดังนั้น ไมโครโฟนที่เราเลือกใช้จึงจำเป็นต้องใช้ให้ถูกประเภทและถูกลักษณะการใช้งานจึงได้คุณภาพในการใช้งานสูงสุดอย่างเช่น งานอัดเสียงดนตรี งานอัดหน้าเวที ควรเลือกใช้ไมโครโฟนแบบไดนามิก และการเลือกใช้ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์มาใช้งาน ควรนำมาใช้ในงานอยู่ภายในสตูดิโอ เช่น งานอัดเสียงที่หูมนุษย์เราไม่ได้ยิน เสียงพากย์ เสียงจูน ระบบเครื่องเสียงต่างๆ จึงจะสามารถมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด