Tag: ไมโครโฟน

ไมโครโฟน คืออะไร เลือกใช้กับงานแบบไหนดีไมโครโฟน คืออะไร เลือกใช้กับงานแบบไหนดี

0 Comments

ในปัจจุบันสังคมของเราชื่นชอบและรักสนุกเกี่ยวกับงานเลี้ยงงานสังสรรค์ รวมไปถึงการร้องรำทำเพลง และยังมีกลุ่มอาชีพอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบเสียงในการสร้างงานคุณภาพเช่น งานเครื่องเสียง นักร้อง หรือการทำ Talk Show  การบรรยาย และการจัดประชุมสัมนาต่างก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบเสียง โดยเฉพาะในกลุ่มของนักร้องนักแสดง ที่ต้องการให้เสียงออกมาดี จึงต้องจำเป็นต้องมีไมโครโฟนที่ใช้ในการรับ-ส่ง เสียงต้องดีด้วยเช่นกัน ไมโครโฟน คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรับเสียงแล้วมีการแปลงสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการประมวลผลในเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์ผสมตกแต่งเสียงอื่นๆ ไมโครโฟนจะประกอบด้วยขดลวดและแม่เหล็กเป็นแกนหลัก เมื่อมีเสียงเกิดการกระทบตัวรับในไมโครโฟน จะทำให้ขดลวดเกิดการสั่นสะเทือนตัดกับสนามแม่เหล็ก[...]